Ліцензії

У формі обов’язкового страхування:

Назва ліцензії Серія та номер
1 Страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї АВ584044
2 Страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти , господарська діяльність на яких може призвести до екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру АВ584048
3 Особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд) АВ584047
4 Страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (за звичайними договорами). * Ліцензія діє безстроково (див. п. 15 цієї таблиці) АВ584042
5 Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті АГ569777
6 Страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування АД039952
7 Авіаційне страхування цивільної авіації АД039951
8 Страхування відповідальності експортера та особи. Яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров’ю людини, власності та навколишньому середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів АД039955
9 Страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів АД039954
10 Страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса AE198702
11 Страхування майнових ризиків при промисловій розробці родовищ нафти і газу у випадках, передбачених Законом України «Про нафту і газ» АЕ284243
12 Страхування майнових ризиків користувача надр під час дослідно-промислового і промислового видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ АЕ284244
13 Страхування цивільної відповідальності інвестора, в тому числі за шкоду, заподіяну довкіллю, здоров’ю людей, за угодою про розподіл продукції, якщо інше не передбачено такою угодою АЕ284245
14 Страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно довкіллю або здоров’ю людей під час зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів АЕ284246
15 Страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (за звичайними договорами). Оновлена - безстрокова

У формі добровільного страхування:

Назва ліцензії Серія та номер
1 Страхування сільськогосподарської продукції АД039914
2 Страхування здоров’я на випадок хвороби АВ584045
3 Страхування фінансових ризиків АВ547004
4 Страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)) АВ547007
5 Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ АВ547008
6 Страхування наземного транспорту (крім залізничного) АВ547006
7 Страхування від нещасних випадків АВ547005
8 Страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) АВ584040
9 Медичне страхування (безперервне страхування здоров’я) АВ584046
10 Страхування залізничного транспорту АВ584043
11 Страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту) АВ584041
12 Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) АВ547009
13 Страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту) АГ569775
14 Страхування медичних витрат АГ569776
15 Страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)) АГ569778
16 Страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) АД039953
17 Страхування повітряного транспорту АЕ198599
18 Страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій АЕ198703